Poslovna mreža

SJEDIŠTE DRUŠTVA – CENTRALA

Džemala Bijedića 165B, 71000 Sarajevo
Tel: 033/715-935
E-mail:info@autocentarbh.ba
PDV broj: 200437090002
ID broj: 4200437090002

Direktor Društva:
Saud Selmanović dipl.ing.maš.

Vaši podaci

Vaše ime i prezime:
Vaš e-mail:

Podaci Vašeg prijatelja

E-mail:
Print