NOVE AGENCIJE ZA REGISTRACIJU

U skladu s dugoročnim planovima razvoja Društva proširili smo svoje aktivnosti pružanja kompletne usluge registracije vozila na područje Unsko-sanskog kantona (Bihać) i Hercegovačko-neretvanskog kantona (Mostar):

Bihać: http://www.autocentarbh.ba/bihac

Mostar: http://www.autocentarbh.ba/mostar

AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo
P.J. BIHAC
502. Viteske brigade bb
77000 Bihac
e-mail: bihac@autocentarbh.ba
TEL. 037/226-187

AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo
PODRUZNICA MOSTAR
Kralja Tvrtka 12
88000 Mostar
e-mail: mostar@autocentarbh.ba
TEL. 036/334-700

Vaši podaci

Vaše ime i prezime:
Vaš e-mail:

Podaci Vašeg prijatelja

E-mail:
Print