Klasifikacija vozila

Ekonomska komisija ujedinjenih nacija za Europu (ECE) je izdala dva dokumenta koja se odnose na klasifikaciju i definiciju vozila: TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, 1999; Annex 7/Rev.2 - Classification And Definition Of Power-Driven Vehicles And Trailers i njegovu dopunu TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.4 iz 2005. godine. Evropska Unija je donijela svoju direktivu vezanu za odobravanje tipa vozila u EU koja je u cijelosti prihvatila pomenutu ECE klasifikaciju. S obzirom da se Bosna i Hercegovina priprema za ulazak u Evropsku Uniju kao osnova za klasifikaciju vozila su uzete ECE klasifikacije vozila, koje su komparativne sa međunarodnim standardom ISO 3833, koji je BiH usvojila pod nazivom BAS ISO 3833:2003, kao i važeći Zakon o osnovama sigurnosti/bezbjednosti u saobraćaju.

Vaši podaci

Vaše ime i prezime:
Vaš e-mail:

Podaci Vašeg prijatelja

E-mail:
Print