Cijene usluga tehničkog pregleda za registraciju bez PDV

MOTORCIKLI, TRICIKLI I ČETVEROCIKLI
KATEGORIJA
OPIS KATEGORIJE VOZILA
CIJENA
Motorcikl i tricikl L1-L2
Motorcikli i tricikli zapremine motora ≤ 50 cm³ i maksimalne brzine ≤ 50 km/h
22,00 KM
Motorcikl i tricikl L3-L5
Motorcikli i tricikli zapremine motora > 50 cm³ i maksimalne brzine > 50 km/h
26,00 KM
Četverocikl L6-L7
Četverocikli
31,00 KM
PUTNIČKI AUTOMOBILI I AUTOBUSI
KATEGORIJA
OPIS KATEGORIJE VOZILA
CIJENA
Putničko M1
Motorna vozila za prijevoz lica koja osim vozačevog sjedišta ima najviše 8 sjedišta (PUTNIČKI AUTOMOBIL)
47,00 KM
Autobus M2
Autobus - vozila namjenjena za prijevoz putnika, koja osim sjedišta vozača imaju više od osam sjedišta i čija najviša dopuštena masa (NDM) nije veća od 5 t (NDM ≤ 5,000 kg)
64,00 KM
Autobus M3
Autobus - vozila namjenjena za prijevoz putnika, koja osim sjedišta vozača imaju više od osam sjedišta i čija najviša dopuštena masa (NDM) je veća od 5 t (NDM > 5,000 kg)
77,00 KM
TERETNA VOZILA
KATEGORIJA
OPIS KATEGORIJE VOZILA
CIJENA
Teretno N1
Teretno vozilo - vozila namijenjena za prijevoz tereta, čija najveća dopuštena masa (NDM) nije veća od 3,5 t (NDM ≤ 3,500 kg)
56,00 KM
Teretno N2
Teretno vozilo - vozila namijenjena za prijevoz tereta, čija najveća dopuštena masa (NDM) je iznad 3,5 t, ali ne iznad 12 t (3,500 kg < NDM ≤ 12,000 kg)
77,00 KM
Teretno N3
Teretno vozilo - vozila namijenjena za prijevoz tereta, čija najveća dopuštena masa (NDM) iznad 12 t (NDM > 12,000 kg)
85,00 KM
PRIKLJUČNA VOZILA
KATEGORIJA
OPIS KATEGORIJE VOZILA
CIJENA
Laka prikolica O1
Priključno vozilo - su priključna vozila čija najveća dopuštena masa (NDM) ne prelazi 0.75 t
17,00 KM
Priključno O2
Priključno vozilo - su priključna vozila čija najveća dopuštena masa (NDM) iznad 0.75 t ali ispod 3,5 t (0,75 t < NDM ≤ 3,5 t)
43,00 KM
Prikljucno O3
Priključno vozilo - su priključna vozila čija najveća dopuštena masa (NDM) iznad 3,5 t ali ispod 10 t (3,5 t < NDM ≤ 10 t)
60,00 KM
Prikljucno O4
Priključno vozilo - su priključna vozila čija najveća dopuštena masa (NDM) iznad 10 t (NDM > 10 t)
68,00 KM
OSTALA VOZILA
KATEGORIJA
OPIS KATEGORIJE VOZILA
CIJENA
Traktori
T1,T2,T3,T4,T5,C1,C2,C3,C4 i C5
43,00 KM
Radna mašina i radno vozilo
Naplata se vrši prema kategoriji N, po najvećoj dopuštenoj masi
Naplata se vrši prema N kategoriji
Vanredni i 6-mjesečni
Vanredni i 6-mjesečni tehnički pregledi vozila
50% iznosa na kategoriju vozila
EKO test

Cijene za ispitivanje ispusnih plinova motornih vozila (EKO test) sa PDV

Benzinski motori bez katalizatora i bez Λ-sonde, odnosno motori sa katalizatorom i bez Λ-sonde
22,00 KM
Benzinski motori sa reguliranim trokomponentnim katalizatorom
32,00 KM
Dizelski motori
36,00 KM

Vaši podaci

Vaše ime i prezime:
Vaš e-mail:

Podaci Vašeg prijatelja

E-mail:
Print