Elektronska forma dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila (eTP)

Analizom broja registriranih vozila i obavljenih tehničkih pregleda nakon dostavljanja akta "Elektronska forma dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila (eTP)", broj 01-05-02-2-1867-8/12 od 30.10.2012. godine, na određenim područjima evidentan je porast broja tehničkih pregleda, koji nije proporcionalan broju registriranih vozila na istom području. Veći nesrazmjer broja registriranih vozila s obavljenim tehničkim pregledima nedvojbeno ukazuje da se uvjeti za istovjetno priznavanje obavljenog tehničkog pregleda na području cijele Bosne i Hercegovine nisu još uvijek stekli, obzirom da postojanje različitih propisa dovodi u neravnopravan položaj korisnike iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, iz čega proizilazi potreba privremenog stavljanja predmetnog akta izvan snage, do uspostavljanja, odnosno izjednačavanja kriterija za obavljanje tehničkih pregleda na porstoru cijele Bosne i Hercegovine.
Do izjednačavanja kriterija za obavljanje tehničkih pregleda na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, stavlja se van snage akt Ministarstva komunikacija i transporta "Elektronska forma dokazao tehničkoj ispravnosti vozila (eTP)", broj 01-05-02-2-1867-8/12 od 30.10.2012. godine.
Vaši podaci

Vaše ime i prezime:
Vaš e-mail:

Podaci Vašeg prijatelja

E-mail:
Print